HYVÄT MIEHET -kampanja kokoaa ja palkitsee miesten hyviä tekoja

Miesten hyviä tekoja on tärkeä arvostaa ja ottaa niistä esimerkkiä! HYVÄT MIEHET -kampanja toteutetaan vuosittain lokakuussa. Lue kampanjan tuottamia kertomuksia miesten hyvyydestä täältä.

HYVÄT MIEHET -kampanjan perustelut

Suomalaiset naiset ja miehet ovat yhdessä rakentaneet sen hyvinvointiyhteiskunnan, jossa saamme elää. Keskeisenä rakennusaineena on toiminut hyvä tahto, joka on meistä kaikista löytyvä ihmisyyden perusarvo. Hyvä tahto johtaa hyviin tekoihin. Nämä teot vahvistavat onnellisuutta, kunnioitusta, luottamusta ja turvaa ihmisten välillä rohkaisten yhä uusiin hyviin tekoihin.

Naiset ja miehet ovat hyviä ja tahtovat lähtökohtaisesti hyvää toisilleen. On kuitenkin niin, että erityisesti miesten hyvyys ja hyvät teot ovat viime aikoina jääneet liian vähälle huomiolle. Välillä jopa haastetaan sitä, onko mieheys itsessään negatiivista ja tuhoavaa. Me kaikki tiedämme sisimmässämme, ettei näin ole. Mutta itsestäänselvyyksiäkin on aika ajoin tärkeä nostaa esille. On merkityksellistä vahvistaa ymmärrystä siitä, ettei negatiivinen toiminta itsessään juonna sukupuolesta. Näin vältymme kielteisiltä ennakkoluuloilta ja leimaamiselta.

Miesten hyvyys ja hyvät teot tarvitsevat siis erityishuomiota. Miehet – kuten naiset – ovat meille kaikille elintärkeitä hyvän ja turvallisen elämän tuojia. Esimerkiksi hyvinvoiva isyys on yksi keskeisimmistä tekijöistä lasten hyvinvoinnin kannalta. Huomioimalla miesten hyviä tekoja arvostamme heitä, huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan ja syvennämme meidän kaikkien ymmärrystä hyvyyden merkityksestä. Näin voidaan myös vähentää sukupuolten välistä negatiivista vastakkainasettelua ja vahvistaa naisten ja miesten välistä kunnioittavaa kumppanuutta. Samalla annamme lapsille ja tuleville sukupolville tarvittua luottamusta ja rauhaa rakentaa yhteistä hyvää.