HYVÄT MIEHET -kampanja kokoaa ja palkitsee miesten hyviä tekoja

Miesten hyviä tekoja on tärkeä arvostaa ja ottaa niistä esimerkkiä! HYVÄT MIEHET -kampanja toteutetaan vuosittain lokakuussa. Kampanjassa kerätään kertomuksia miesten hyvistä teoista.

HYVÄT MIEHET -kampanjan perustelut

Suomalaiset ovat yhdessä rakentaneet sen hyvinvointiyhteiskunnan, jossa saamme elää. Keskeisenä rakennusaineena on toiminut hyvä tahto, joka on meistä kaikista löytyvä ihmisyyden perusarvo. Hyvä tahto johtaa hyviin tekoihin. Nämä teot vahvistavat onnellisuutta, kunnioitusta, luottamusta ja turvaa ihmisten välillä rohkaisten yhä uusiin hyviin tekoihin.

Ihmiset ovat hyviä ja tahtovat lähtökohtaisesti hyvää toisilleen. On kuitenkin niin, että erityisesti miesten hyvyys ja hyvät teot jäävät nykypäivänä helposti liian vähälle huomiolle. Välillä jopa haastetaan sitä, onko mieheys itsessään negatiivista ja tuhoavaa. Me kaikki tiedämme sisimmässämme, ettei näin ole. Mutta itsestäänselvyyksiäkin on aika ajoin tärkeä nostaa esille. On merkityksellistä vahvistaa ymmärrystä siitä, ettei negatiivinen toiminta juonna sukupuolesta. Näin vältymme kielteisiltä ennakkoluuloilta ja leimaamiselta.

Miesten hyvyys ja hyvät teot tarvitsevat siis erityishuomiota. Miehet ovat pohjimmiltaan meille kaikille elintärkeitä hyvän ja turvallisen elämän tuojia. Esimerkiksi hyvinvoiva isyys on yksi keskeisimmistä tekijöistä lasten hyvinvoinnin kannalta. Huomioimalla miesten hyviä tekoja arvostamme heitä, huolehdimme heidän hyvinvoinnistaan ja syvennämme meidän kaikkien ymmärrystä hyvyyden merkityksestä. Näin voidaan myös vähentää sukupuolten välistä negatiivista vastakkainasettelua ja vahvistaa sukupuolten välistä kunnioittavaa kumppanuutta. Samalla annamme lapsille ja tuleville sukupolville tarvittua luottamusta ja rauhaa rakentaa yhteistä hyvää.